Milí studenti,

na těchto stránkách jsou k dispozici materiály ke kurzu Tvorba a analýza didaktických testů.

  1. slajdy ke kurzu naleznete zde. Obsahují požadavky ke klasifikovanému zápočtu, strukturu kurzu a poznámky k jednotlivým diskutovaným oblastem s odkazy na další materiály. Před první hodinou si prosím slajdy vytiskněte.
  2. prezentace s částí přednášky naleznete zde.
  3. pomocný materiál k typům testových úloh, návrhům testových položek, škálám a standardizovaným testům, návrhu testu, validitě a reliabilitě testů naleznete zde. Jedná se o sedm naskenovaných obrázků z publikace Chrástka (2007) a tři obrázky z publikace Gay (2008) a dva obrázky z publikace Hopkins(1998). Všechny obrázky si vytiskněte.
  4. datový soubor k analýze didaktického testu naleznete zde. Jedná se o soubor s daty a základní analýzou položek, skórů a reliability testu.
S pozdravem a hodně sil do studia,
Hana Voňková (h.vonkova (ZAWINAC) gmail (TECKA) com)